You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Đảng bộ Thành phố Pleiku: Công tác cán bộ góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Ngày đăng bài: 07/06/2018
Những năm qua, Đảng bộ Thành phố Pleiku (Gia Lai) đã quan tâm thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quá trình phát triển, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ.


Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Pleiku Bùi Tiến Dũng cho biết: “Thành ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định, đã phục vụ tốt cho công tác nhân sự cho đại hội Đảng, bầu cử HĐND-UBND, Mặt trận và các đoàn thể; tạo điều kiện chủ động trong đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ trong hệ thống chính trị.  Việc quy hoạch cán bộ vừa có sự kế thừa, vừa có bước phát triển mới, chú trọng đến trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số...”.

DSCN6822-(Copy)-(1).jpg
Trụ sở Thành ủy Pleiku.

Các cơ quan, đơn vị của thành phố và 23 xã, phường đã thực hiện rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, Thành ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, có 101 cán bộ được quy hoạch ban chấp hành và 28 cán bộ được quy hoạch vào ban thường vụ  nhiệm kỳ 2020-2025... Qua rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025, các cơ quan thành phố có 313 cán bộ được quy hoạch cấp trưởng và phó, ở 23 xã phường có 562 cán bộ được quy hoạch các chức danh chủ chốt, bảo đảm tiêu chuẩn các chức danh quy định.

DSCN7390-(Copy).jpg
Biểu quyết nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố.

Xác định công tác đào tạo là giải pháp cơ bản nhất để nâng cao trình độ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình kinh tế - xã hội phát triển, Thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 30.829 lượt cán bộ tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; cử hơn 1.000 lượt cán bộ đi đào tạo ở các trường trong và ngoài tỉnh…Bên cạnh đó, từ năm 2008 đến nay, thành phố đã tuyển dụng, thu hút được 10 thạc sĩ, 17 đại học bằng giỏi về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Nhờ vậy, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Từ năm 2010 đến nay, thành phố đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 114 cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo yêu cầu của công tác, trình độ, năng lực, tín nhiệm của cán bộ được bổ nhiệm. Đồng thời, đã giới thiệu 36 cán bộ để bầu giữ các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội, bí thư, phó bí thư thành đoàn. 

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gắn với công tác quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, Thành ủy Pleiku đã từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp lý giữa khối Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, tăng cường cán bộ có năng lực cho những xã, phường khó khăn, giải quyết cơ bản hiện tượng cục bộ, khép kín ở địa phương, đơn vị. Từ năm 2010 đến nay, toàn thành phố đã luân chuyển 12 cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố xuống xã, phường và điều động 73 cán bộ lãnh đạo, quản lý (Thành phố xuống xã phường 11 cán bộ, giữa các xã phường là 24 cán bộ, từ xã phường về thành phố 17 cán bộ, điều động giữa các cơ quan Đảng, Đoàn thể, chính quyền thành phố 21 cán bộ). Đa số cán bộ được điều động luân chuyển, nhất là cán bộ từ các cơ quan thành phố về xã, phường đã khắc phục khó khăn, phấn đấu rèn luyện nâng cao năng lực, trách nhiệm công tác, xây dựng nội bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Tiến Dũng chia sẻ thêm: “Thành phố Pleiku vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như tình trạng hụt hẫng cán bộ, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước từ thành phố đến xã, phường. Một số xã, phường còn tình trạng hụt hẫng về cán bộ lãnh đạo, quản lý, chất lượng cán bộ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài. Việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ yếu vẫn từ thành phố về cơ sở, cán bộ từ xã, phường về thành phố chưa được thực hiện do việc chuyển đổi từ công chức xã, phường thành công chức cấp huyện vẫn chưa được liên thông, do đó khó khăn trong giải quyết chế độ cho cán bộ được luân chuyển...”.

DSCN0507-(Copy).jpg
Một góc trung tâm Thành phố Pleiku.

Đề cập nhiệm vụ trọng tâm công tác cán bộ tại địa phương thời gian tới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch  HĐND Thành phố Pleiku Trịnh Duy Thuân cho biết: “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đúng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và các chỉ đạo liên quan của Tỉnh ủy. Đồng thời, thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là các chức danh lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến xã, phường, quan tâm công tác tạo nguồn cán bộ kế cận. Tăng cường xây dựng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, phát triển đảng viên mới, qua đó đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Rà soát, xây dựng kế hoạch sắp xếp bố trí cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng hệ thống chính trị thành phố vững mạnh”.
 
Bài và ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai