You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Khen thưởng - Xử phạt
Công tác xây dựng Đảng bộ
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết

 

Tỉnh Gia Lai: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả tỉnh xuống còn 13,95% vào cuối năm 2017

Ngày đăng bài: 05/05/2017
Đó là mục tiêu của Kế hoạch giảm nghèo năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai. Kế hoạch xác định đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, giảm tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin).


Mục tiêu cụ thể giảm tỷ lệ nghèo chung cả tỉnh xuống còn 13,95%  (giảm 2,6%) vào cuối năm 2017; các huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% giảm bình quân 4-5%; các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 50% giảm ít nhất 5%.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, các chính sách hỗ trợ kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số để cải thiện điều kiện sống, giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ xã hội, trước hết là về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh…. để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo do thiếu hụt các chiều tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Cải thiện tốt hơn đời sống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới.

Nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện để Kế hoạch đạt mục tiêu đề ra là tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020; Tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các Dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được ngân sách Trung ương bố trí vốn; Tập trung nguồn lực, ưu tiên về đầu tư y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh… cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt tại địa bàn 04 huyện Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa, Kbang và các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% thuộc các huyện, thị xã khác để giảm chiều thiếu hụt của các hộ dân, tăng khả năng tiếp cận với các nhu cầu xã hội cơ bản.

Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo bền vững, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ  của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vướn lên khá giả. Tích cực phát động và triển khai phong trào “Tỉnh Gia Lai chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Lồng ghép việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội.

Tổ chức đi học tập kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình của người dân ở các vùng hưởng lợi chương trình, dự án; bảo đảm tính công khai, minh bạch; trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo như người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật, người đơn thân nuôi con nhỏ theo quy định của Nhà nước. Trợ cấp đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bệnh hiểm nghèo.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung như hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ y tế;  hỗ trợ nhà ở; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nước sạch… cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng quy định.
Thủy Tiên
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai