You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số

Ngày đăng bài: 09/06/2017
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1910/KH-UBND thực hiện Đề án tăng cường vai trò của người có uy tín (NCUT) trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Trong đó xác định trách nhiệm các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, đặc biệt là đối với NCUT trong vùng DTTS. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong công tác vận động, thực hiện chế độ chính sách NCUT trong vùng DTTS. Phát huy tối đa sự sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, gương mẫu của NCUT trong vùng DTTS, nhất là trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng quê hương đất nước...


Về phân cấp quản lý, cấp tỉnh trực tiếp quản lý và hỗ trợ cấp huyện vận động NCUT trong vùng DTTS có phạm vi ảnh hưởng từ 1 huyện trở lên hoặc ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Số NCUT trong vùng DTTS còn lại do cấp huyện trực tiếp quản lý, vận động hoặc giao cho cấp xã quản lý vận động.

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hàng năm hướng dẫn công tác rà soát, bình chọn xét công nhận bổ sung và thay thế NCUT trong vùng DTTS, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách NCUT trong vùng DTTS. Tổ chức tập huấn các lớp bồi dưỡng kiến thức, gặp mặt biểu dương, cung cấp thông tin và tham quan học tập kinh nghiệm. Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm, chúc tết NCUT trong vùng DTTS, thăm hỏi động viên  khi ốm đau và gia đình gặp khó khăn; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chính sách NCUT trong vùng DTTS, theo dõi kết quả thực hiện ở các địa phương, phối hợp với ngành liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ khen thưởng, cùng các chế độ chính sách khác cho NCUT trong vùng DTTS.


Các sở ngành liên quan phối hợp lồng ghép các hoạt động chuyên môn liên quan để góp phần thực hiện hiệu quả chính sách NCUT trong vùng DTTS. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách và phát huy vai trò của NCUT trong vùng DTTS; thực hiện việc rà soát, bổ sung, thay thế NCUT trong vùng DTTS, nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung thay thế các chính sách NCUT trong vùng DTTS cho phù hợp. Đổi mới nội dung và hình thức cung cấp thông tin cần thiết về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, cho NCUT trong vùng DTTS.
 
Tin, ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai