Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND-UBND thành phố năm 2018

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND-UBND thành phố năm 2018

Ngày 12/01/218, Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND thành phố phối hợp với cơ quan Văn phòng HĐND-UBND và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp Diên Phú tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.

Triển khai thực hiện kế hoạch nhà nước 2017, Nghị quyết của Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, tiếp tục kế thừa và phát huy những lợi thế và kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực từ những năm trước, trong năm 2017 Văn phòng HĐND-UBND thành phố và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp Diên Phú đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của thành phố năm 2017.

Trong năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đảm bảo việc tổ chức các hoạt động của HĐND theo Luật định, chủ trì phối hợp tổ chức 2 kỳ họp thường lệ đảm bảo đúng quy định, đã ban hành 16 Nghị quyết các loại, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp HĐND đảm bảo chất lượng, có tính khả thi nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. HĐND thành phố đã tổ chức các đợt giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định, tuyên truyền vận động nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đề ra. UBND thành phố đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố. Kết quả thành phố đã triển khai đạt 13/16 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND thành phố khóa XI giao. Tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực; việc chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2018 được triển khai đúng quy định. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục phát triển; chất lượng dạy và học được nâng lên; thực hiện kịp thời, đảm bảo các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; cải cách hành chính đạt được một số kết quả nhất định; thường xuyên chỉ đạo, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND thành phố với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017 theo kế hoạch; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định.


Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, điều hành, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt chức năng tham mưu giúp việc và đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố. Các cuộc họp, làm việc của HĐND và UBND được Văn phòng chuẩn bị chu đáo từ hình thức đến nội dung. Tài liệu được in ấn và phát hành kịp thời. Công tác tài chính phục vụ cho Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ quy định. Hàng tuần Văn phòng sắp xếp lịch công tác trong tuần theo sự phân công của lãnh đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện làm việc của Lãnh đạo trong các cuộc họp triển khai hoặc giải quyết công việc.

Trong năm, Văn phòng HĐND-UBND đã xây dựng Kế hoạch sắp xếp thời gian đi cơ sở để trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Văn phòng cho các xã, phường. Công tác tổng hợp, báo cáo được duy trì thường xuyên, bảo đảm đúng định kỳ quy định. Bộ phận tổng hợp đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình, công việc để tham mưu kịp thời cho Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố. Công tác văn thư thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ trong công tác, công tác bảo quản hồ sơ, công văn đi - đến kịp thời, đạt hiệu quả. Thực hiện tốt công tác bảo mật, lập danh mục, thống kê quản lý hồ sơ theo đúng quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Văn phòng, đã triển khai thực hiện mô hình “Văn phòng điện tử” trong công việc, ứng dụng phần mềm “quản lý văn bản và điều hành” trong giải quyết công việc ở tất cả các bộ phận Văn phòng.

Đối với Trung tâm phát triển cụm công nghiệp Diên Phú: Trong năm 2017, ngay từ đầu năm đã tiến hành xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan: kiểm tra, rà soát quy chế dân chủ, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho cán bộ viên chức, người lao động trong cơ quan rõ ràng, cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình thành phố giao làm chủ đầu tư. Phát hiện những hư hỏng để khắc phục sửa chữa duy tu đảm bảo phát huy tốt chất lượng của các công trình, giám sát thi công theo hồ sơ thiết kế phê duyệt đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư, công tác chống sạt lở đất; công tác chăm sóc cây xanh được chú trọng thường xuyên, banh bồn, làm cỏ, tưới nước, bón phân đảm bảo cây xanh phát triển tốt không bị sâu bệnh.

Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, từng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức - lao động đều nhận thức đúng đắn và luôn phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm các chính sách như việc làm, lao động, học tập và các chính sách xã hội khác theo quy định của pháp luật, luôn nêu cao tinh thần xây dựng, đóng góp ý kiến và tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của công đoàn, không để xảy ra tình trạng khiếu nại tố cáo trong cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn.100% cán bộ công chức đều giữ vững lập trường, quan điểm; xác định tốt vai trò, trách nhiệm, không chao đảo, lung lay trước mọi biểu hiện tiêu cực xã hội và diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không có đoàn viên, công nhân viên chức nào vi phạm quy chế dân chủ, vi phạm pháp luật và kỷ luật của cơ quan. Thủ trưởng cơ quan luôn duy trì chặt chẽ chế độ làm việc, quy chế dân chủ, luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công nhân viên chức-lao động được học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ và năng lực công tác, thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức công đoàn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017.
Vân Nhi

Quay lại