Hội Khuyến học xã ChưHDrông tổng kết công tác khuyến học năm 2017

Hội Khuyến học xã ChưHDrông tổng kết công tác khuyến học năm 2017

Ngày 09/01/2018, Hội Khuyến học xã ChưHDrông chức tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017,  Hội Khuyến học xã đã duy trì có hiệu quả hoạt động của 06 chi hội trực thuộc, phát triển 18 hội viên nâng tổng số hội viên là 312 hội viên. Vận động các nhà hảo tâm quyên góp tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập, trước thềm năm học mới Hội đã tặng 200 xuất quà cho học sinh khá giỏi với số tiền 33.150.000 đồng để làm hành trang cho các em tiếp bước đến trường. Tặng 4 xuất học bổng cho học sinh nghèo với số tiền 1400.000 đồng và 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 9.250.000 đồng.


Vận động nhân dân thực hiện đề án “đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, kết quả có 312 hộ đăng ký gia đình học tập và có 30 hộ gia đình tiêu biểu hiếu học. Trong năm đã thành lập được dòng họ Rơ châm tại làng Chăm Anẻh với 14 hộ và 22 hội viên.

Trong năm 2018, Hội khuyến học xã tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, quan tâm công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng tại hội nghị, UBND xã ChưHDrông đã khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học năm 2017.    
Tin, ảnh: Nguyễn Thị Sương
 
  

Quay lại