Thành phố Pleiku: Tổng điều tra rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

Thành phố Pleiku: Tổng điều tra rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

Với mục đích đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tập trung vào 7 đối tượng: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến, khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người có công; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt chính sách đối với người có công.

Thành phố Pleiku triển khai tổng điều tra ra soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công. Theo đó, trong 2 năm (2014-2015), tiến hành rà soát, làm rõ danh sách những người có công và gia đình người có công đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước để xây dựng kế hoạch giải quyết trong các năm sau; Phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong chính sách và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để kiến nghị với Nhà nước điều chỉnh trong thời gian tới; Phát huy và tăng cường sức mạnh tổng hợp, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, sự đóng góp của toàn xã hội để chăm lo và ổn định đời sống của người có công và gia đình họ, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Đ/c Võ Quang Nhân - Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP phổ biến các nội dung trọng tâm của đợt rà soát. (Ảnh: Xuân Hồng)

Đến nay, thành phố đã tiến hành thành lập Ban rà soát của thành phố, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường thành lập Ban rà soát ở xã, phường và các tổ rà soát ở các khu dân cư. Chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước và các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung vào các chính sách trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần cho người có công và gia đình; Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế đối với gia đình người có công; Chính sách ưu đãi trong giáo dục đào tạo; Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công; Chính sách điều dưỡng; Chính sách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin...

Ảnh: Xuân Hồng
Ban rà soát thành phố đã triển khai tổ chức tập huấn công tác điều tra cho các xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku, tổ chức tập huấn điểm tại phường Yên Thế. Dự kiến, công tác tổng điều tra, rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công hoàn thành trước ngày 27/7/2014.

Nhật Minh

Quay lại