Thành phố Pleiku: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2014

Thành phố Pleiku: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2014

Thành phố Pleiku triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2014 với chủ đề  “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”từ ngày 15/5/2014.

Với mục đích thu hút sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của các mục tiêu cần đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, ngược đãi; thực hiện tốt các quyền cơ bản của trẻ em; bảo đảm trẻ em có cơ hội bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ xã hội, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển đồng thời thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chủ trương vận động xã hội góp sức tích cực hơn nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động học tập, vui chơi an toàn cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè. Huy động các nguồn lực xã hội tích cực tham gia ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em bị xâm hại, ngược đãi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
 
Theo đó, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các tầng lớp nhân dân, huy động lực lượng xã hội tham gia chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số, tuyên truyền xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn” cho trẻ em. Xây dựng các thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, pa nô tuyên truyền về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật đang được nhận trợ cấp xã hội và một số Trung tâm, cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật; tổ chức đưa các em tham gia giao lưu văn hóa – thể thao cho trẻ em mồ côi, khuyết tật nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6; đưa trẻ em dị tật vận động, các bệnh về mắt, sứt môi hở hàm ếch, tim bẩm sinh đi phẫu thuật tại các thành phố lớn...
Nhật Minh

Quay lại