Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động và kỷ niệm Ngày Dân số năm 2014

Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động và kỷ niệm Ngày Dân số năm 2014

Chủ đề ngày Dân số Việt Nam (26/12) và tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12/2014) là: “Duy trì mức sinh thấp hợp lý - Vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa và đạt kết quả tốt, Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian tới, nhất là hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp với nội dung các thông điệp liên quan đến thực hiện mục tiêu giảm sinh, tăng tỷ lệ cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai và nâng cao chất lượng dân số; tuyên truyền về ý nghĩa, chủ đề của ngày dân số Thế giới, tháng hành động Quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam.

Tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong trường học. (Ảnh: TTDS)

Tăng cường truyền thông về lợi ích thiết thực của việc thực hiện mức sinh thấp hợp lý, duy trì mức sinh thay thế, “cơ cấu dân số vàng”, tác hại của tình trạng mức sinh giảm quá thấp hoặc mức sinh tăng quá cao đối với sự phát triển kinh tế của gia đình và xã hội. Triển khai chiến dịch tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ, đẩy mạnh thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân.
 
Tổ chức các buổi tọa đàm nhân kỷ niệm ngày Dân số Thế giới và ngày Dân số Việt Nam. Sơ kết, đánh giá chương trình hành động của Thành phố thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.  - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm, mít tinh nhân kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7), ngày dân số Việt Nam (26/12) và tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng12) năm 2014.
 
Cũng theo đó, UBND thành phố đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ thành phố đến xã, phường phối hợp với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm về dân số năm 2014.
Thanh Hiền

Quay lại