Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Quốc gia làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Quốc gia làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku

Chiều ngày 26/11/2013, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Quốc gia, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Pleiku để đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hải Anh – Phó trưởng ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam – thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Quốc gia, đồng chí Nguyễn Văn Chiến –Phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, đồng chí Trần Thị Tâm – Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố và các phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố.

Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Chương trình thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 04/11/2013, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1674/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2013 trên địa bàn thành phố. Xác định được tầm quan trọng của việc xã hội hóa học tập, Ban chỉ đạo thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện với tiêu chí cơ bản là tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, liên tục,suốt đời, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục, xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng xã hội học tập. Sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về nhiều lĩnh vực cần thiết đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân tại các trung tâm học tập cộng đồng xã phường. Chỉ đạo tốt việc tuyên truyền giúp người ân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập qua việc tổ chức tuần lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Đến nay thành phố đã có 23 trung tâm học tập cộng đồng/23 xã phường, trong đó có 6 trung tâm hoạt động đạt loại tốt, 7 trung tâm đạt loại khá; thành phố có 24.542 hội viên hội khuyến học, xây dựng quỹ học bổng của hội khuyến học thành phố đạt trên 500 triệu đồng, đã đạt được mục tiêu xóa mù chữ ở độ tuổi 15-35 và độ tuổi 15-65; đến nay thành phố đã có 23/23 đơn vị xã phường đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, các trung tâm học tập cộng đồng đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngắn hạn phục vụ các hoạt động ở địa phương như tổ chức dạy nghề (nghề mộc, thợ xây, may máy…) cho các đối tượng học viên có nhu cầu trên địa bàn, dạy tin học cho cán bộ xã, phường và nhân dân có nhu cầu và tổ chức các lớp triển khai các chuyên đề về trồng trọt, chăn nuôi cho nhân dân…

Xây dựng xã hội học tập là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện đổi mới tư duy về giáo dục theo tư tưởng “học tập thường xuyên, học tập suốt đời”. Chương trình xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố đã nhận được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền và sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, chắc chắn rằng những thành tích và kết quả trên sẽ tiếp tục được giữ vững, phát huy hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Thúy Hằng

Quay lại