Đảng ủy phường Trà Bá tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019

Đảng ủy phường Trà Bá tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019

Ngày 19/9/2019, Ban chấp hành Đảng bộ phường Trà Bá tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019.

tra-ba-1.jpg

Nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; trong thời gian qua các tổ chức trong khối dân vận Đảng ủy phường luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình “dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực góp phần quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc triển khai phong trào thi đua “dân vận khéo” được Đảng ủy, Chính quyền từ phường đến các tổ dân phố, làng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện, nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong 10 năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo đã có nhiều chuyển biến trích cực. Nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận được nâng lên, nhờ đó các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện sâu rộng, quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được phát huy tốt hơn. Đến nay có trên 90% đường hẻm được nhựa hóa, bê tông hóa,  11/11 tổ dân phố, làng có phòng họp khang trang, 80% đường hẻm được mắc điện chiếu sáng công cộng, công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết  số 05-NQ/TU của Thành ủy được thực hiện thường xuyên, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị được đảm bảo, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, hộ nghèo và cận nghèo giảm theo hàng năm, đến nay toàn phường còn 28 hộ nghèo theo tiêu chí mới chiếm 0,83%, hộ cận nghèo 31 hộ chiếm 01,92%. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, an ninh nông thôn được quan tâm thường xuyên, công tác hòa giải cơ sở, giải quyết các mâu thuẩn, vụ việc tranh chấp được triệt để từ cơ sở không để phát sinh thành điểm nóng, công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thường xuyên, đến nay cấp ủy các Chi bộ trực thuôc đều đảm bảo theo quy định, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và hoạt động hiệu quả, tỷ lệ kết nạp đảng viên đảm bảo chỉ tiêu, công tác tập hợp quần chúng vào tổ chức ngày càng cao, các phong trào thi đua yêu nước được nhân dân hưởng ứng rộng rãi.
tra-ba-3-(1).jpg
Kết thúc hội nghị, đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua đan vận khéo, giai đoạn 2009 – 2019.
Thiện Châu – Phường Trà Bá

Quay lại