Thành phố Pleiku tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em

Thành phố Pleiku tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em

Hiện nay tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước đang là vấn đề đáng quan tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố. Trong năm 2018 toàn thành phố có 05 vụ tai nạn đuối nước làm 06 trẻ tử vong, trong 6 tháng đầu năm 2019, xảy ra 01 vụ làm 01 trẻ tử vong. Trước tình hình đó, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt vào những tháng trước khi học sinh nghỉ hè; xây dựng và chia sẻ tài liệu truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn thương tích đuối nước. Triển khai thực hiện “Xã, phường phù hợp với trẻ em”; lồng ghép kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước với việc thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hàng năm.

Phòng Y tế triển khai thực hiện tốt việc xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn” theo Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn do Sở Y tế tổ chức về nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu khi có trường hợp đuối nước xảy ra, đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho cán bộ chuyên trách ở các tuyến và y tế thôn, làng trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn việc đảm bảo hệ thống cấp cứu và điều trị đuối nước tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thường xuyên và hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và cử giáo viên dạy thể chất tham dự các lớp hướng dẫn phổ cập bơi do tỉnh tổ chức và phối hợp với các xã, phường giảng dạy các lớp phổ cập bơi, triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ đó nhân rộng trong toàn thành phố; tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó chú trọng đến phòng, chống đuối nước trẻ em; triển khai xây dựng các mô hình “Trường học an toàn”, “Mùa hè an toàn”, “Nhà trẻ mẫu giáo an toàn”, “Bể bơi thông minh” để phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em.

Các cơ quan thông tin của thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết của việc học bơi, cứu đuối; tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào dạy bơi cho trẻ em trên toàn thành phố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lội, hướng dẫn viên cứu đuối; phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ bơi lội và kỹ năng phòng, chống đuối nước ở trẻ em dành cho các giáo viên ở các trường tiểu học, trung học cơ sở.

UBND các xã, phường chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em của xã, phường. Tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, suối; san lấp các hố xây dựng các công trình không còn sử dụng; giếng nước và các dụng cụ đựng nước phải có nắp đậy chắc chắn, an toàn; tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan thông qua băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi, các biển báo nguy hiểm… Tuyên truyền tại trường học, nhà trẻ, mẫu giáo; tuyên truyền gắn với các hoạt động ngoại khóa của trẻ em; tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên và các bậc phụ huynh về tăng cường giám sát trẻ em, cảnh báo các nguy cơ đuối nước và biện pháp phòng tránh; tiếp tục tiến hành việc rà soát, phát hiện kịp thời các hố sâu, ao, hồ, sông, bãi tắm, các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em, cụ thể như làm nắp đậy giếng, bể nước, dụng cụ chứa nước sinh hoạt, làm rào chắn, biển cảnh báo tại các hố nước, hồ, ao, sông, suối, các khu vực nước sâu, nguy hiểm để người dân biết, phòng tránh.

UBND thành phố cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước; nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về phòng, chống đuối nước; lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em vào hướng dẫn thanh thiếu nhi vui chơi giải trí an toàn, vào chương trình tập huấn cho cán bộ Hội chủ chốt các cấp, tuyên truyền viên cộng đồng; vào trong công tác xây dựng gia đình gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cho cán bộ phụ trách thiếu nhi và trẻ em về phòng, chống đuối nước trên địa bàn thành phố./.
T.Quân

Quay lại