Thành phố Pleiku tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Thành phố Pleiku tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Hiện nay bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Pleiku đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng. Tính đến ngày 31/7/2019, trên địa bàn thành phố ghi nhận trên 1.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (không có trường hợp tử vong).

Để chủ động khống chế, không để bệnh sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng và không để xảy ra trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết, UBND thành phố Pleiku đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

UBND thành phố chỉ đạo phòng Y tế phối hợp với Trung tâm y tế thành phố tập trung chỉ đạo các khoa, phòng, ban chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế thành phố, các Trạm Y tế xã, phường tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố một cách khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ để bệnh không lây lan trên diện rộng, chủ động xử lý các ổ dịch nhỏ theo đúng quy trình, quy định; phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố xây dựng các chuyên mục về công tác phòng, chống, phương pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên sóng phát thanh truyền hình; thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác triển khai thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống, bệnh sốt xuất huyết tại các xã, phường. Kịp thời báo cáo thông tin chính xác gửi UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo.

Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông và Thể thao thành phố phối hợp với các cơ quan y tế, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, làm chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi của người dân để tích cực chủ động tham gia phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; tăng cường thời lượng phát sóng về phương pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, có hình ảnh trực quan sinh động, dễ hiểu.

Phòng Tài nguyên -  Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, đề xuất UBND thành phố xử lý, xử phạt vi phạm hành chính các vi phạm về vệ sinh môi trường, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, tập kết lốp xe cơ giới không thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn của ngành Y tế; hướng dẫn UBND các xã, phường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường theo quy định pháp luật.

UBND các xã, phường củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu của xã, phường, chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể, các tổ dân phố, thôn, làng và nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giám sát, phòng, chống dịch sốt xuất huyết; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã, phường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên diện rộng; phát động phong trào dọn dẹp, vệ sinh từng hộ gia đình, khu dân cư, hướng dẫn người dân thường xuyên thu dọn các vật dụng chứa nước mưa, nước đọng xung quanh gia đình, vệ sinh môi trường nơi ở sạch sẽ, không cho muỗi sinh sản, thực hiện tốt phương châm không có lăn quăng, không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý; tổ chức ký cam kết giữa hộ gia đình và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết để nâng cao trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình trong việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, gia đình và cộng đồng xã hội.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ thành phố đến xã, phường huy động lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy, làm vệ sinh môi trường như: Hàng tuần triển khai thực hiện việc thu gom phế thải xung quanh nhà (chai, lọ, lốp xe, vật dụng bể, hư hỏng có chứa nước…), thu dọn các vật dụng chứa nước không cần thiết, phát quang bụi rậm, khơi thông các nơi nước tù, đọng… để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
T.Quân

Quay lại