Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 – 2/8/2019): Thành phố Pleiku: Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo

Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 – 2/8/2019): Thành phố Pleiku: Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo

Trong những năm qua, Thành phố Pleiku luôn chú trong công tác đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo đi vào cuộc sống. Đây cũng là một nội dung lớn trong tổ chức thực hiện các chính sách về kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Chính sách tôn giáo đi vào cuộc sống

Với thực tế địa bàn Thành phố có nhiều tôn giáo hoạt động, hơn 79.300 người theo các tôn giáo - chiếm gần 34% tổng dân số, với 5 tôn giáo chính gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành Việt Nam (miền Nam), Cao đài và đạo Baha’i... Thời gian qua,  Thành phố luôn ưu tiên chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế, quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển văn hóa, hoàn thành nhiều hạng mục công trình mang lợi ích thiết thực cho đời sống của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào các tôn giáo.
 
bai-tg-(2).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang tặng hoa chúc mừng Tịnh xá Ngọc Cổ phường Yên Thế trong dịp lễ trọng.

Bà Võ Thị Hương Duyên – Phó Trưởng Phòng Nội vụ Thành phố cho biết: “Phòng đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, cùng các chỉ đạo liên quan của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật, cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở các xã phường, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo”.

Trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, Phòng Nội vụ đã tham mưu  UBND Thành phố quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, kịp thời đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân. Đồng thời, tạo điều kiện cho gần 20 giáo xứ và giáo họ đạo Công giáo trên địa bàn, 36 chùa và tịnh xá của Phật giáo, 14 chi hội thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam), cùng 3 họ đạo Cao đài và 1 điểm sinh hoạt của đạo Baha’i  sinh hoạt tôn giáo theo quy định.
 
ton-giao2.jpg
Chi hội Tin lành Giô Suê tại phường Yên Đỗ Thành phố Pleiku thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam Miền Nam.

Mặt khác, Phòng Nội vụ Thành phố cũng đã tham mưu, đề xuất UBND Thành phố và hướng dẫn UBND các xã phường liên quan giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các vấn đề liên quan công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định của pháp luật, phù hợp với sự phát triển chung của đời sống xã hội, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo tại cơ sở.

Vào ngày lễ trọng của các tôn giáo, lãnh đạo Thành phố đã đến thăm, động viên chức sắc các tôn giáo. Qua đó đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện đồng bào các tôn giáo. Đồng thời, các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể, các xã phường tuyên truyền vận động đồng bào có đạo tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư,  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, cảnh giác  với âm mưu lợi dụng tôn giáo...

Những điển hình “tốt đời - đẹp đạo”

Qua tìm hiểu tại một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn, Giáo xứ Plei Choét nằm ở khu vực cửa ngõ phía đông của Thành phố Pleiku, là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo, với hơn 1.500 giáo dân người Jrai sinh sống tại các làng thuộc xã Chư Á và phường Thắng Lợi sinh hoạt tôn giáo.  Nhiều năm qua, bà con giáo dân trong Giáo xứ luôn đoàn kết giúp nhau trong đời sống cũng như trong sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời, bà con đã tích cực trong lao động sản xuất, đảm bảo ổn định cuộc sống và tham gia các phong trào thi đua, thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện đường hướng “Đạo Pháp - Dân Tộc và Chủ nghĩa xã hội”, đồng bào Phật giáo trên địa bàn Thành phố đã tích cực trong các công tác xã hội và hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Hàng năm, các chùa, tịnh xá, tăng ni, phật tử đã ủng hộ nguồn kinh phí và vật chất giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc chữa bệnh và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo...
 
ton-giao-3.jpg
Cơ sở tham gia khám chữa bệnh từ thiện nhân đạo “Tuệ Tĩnh đường” tại Chùa Bửu Sơn cấp  thuốc  miễn phí cho người dân.

Một trong những đơn vị tiêu biểu về “tốt đời - đẹp đạo” của cộng đồng Phật giáo tại địa phương như tại Chùa Bửu Châu, đứng chân tại phường Thống Nhất - Thành phố Pleiku. Sư cô Thích Nữ Minh Nguyên - trụ trì với lòng từ bi đã tổ chức nuôi dưỡng hơn 50 trẻ em có cơ nhỡ và mồ côi, góp phần cùng với xã hội, chính quyền địa phương chăm sóc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội... Hay tại Chùa Bửu Sơn, đứng chân tại phường Yên Đỗ, từ năm 2010 đến nay đã duy trì hiệu quả hoạt động cơ sở tham gia khám chữa bệnh từ thiện, nhân đạo mang tên “Tuệ Tĩnh đường”. Bình quân mỗi năm, cơ sở này đã khám và chữa bệnh trung bình trên 3 ngàn lượt bệnh nhân và cấp miễn phí trên 10 ngàn thang thuốc, góp phần giúp đỡ điều trị cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Giáo hữu Ngọc Đào Thanh - Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại Gia Lai cho biết: “Thời gian qua, Ban Đại diện đã chú trọng hướng dẫn toàn thể chức sắc và bà con đạo hữu các họ đạo cơ sở trực thuộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo, đặc biệt là chấp hành sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật và đường hướng “Nước vinh - Đạo sáng” mà Hiến chương Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã đề ra”.

Giáo hữu còn giới thiệu thêm về đơn vị tiêu biểu trực thuộc Hội thánh là Họ đạo Cao đài Lệ Trung, đứng chân phường Ia Kring - Thành phố Pleiku, hiện có hơn 800 tín đồ tham gia sinh hoạt tôn giáo. Cộng đồng bà con đạo hữu đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và sống tốt đời đẹp đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng địa phương phát triển.

Bài và ảnh:  THANH NHẬT

Quay lại