GIỚI THIỆU CHUNG


 

Phòng Nội Vụ Thành Phố Pleiku

 
1. Vị trí, chức năng:
- Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Pleiku, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.
- Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước, cải cách hành chính, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cán bộ công chức viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng.
- Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch công tác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Giúp UBND thành khu phố xây dựng kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm về công tác tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước, cải cách hành chính, tôn giáo, công tác thi đua – khen thưởng; Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác sau khi được UBND thành phố phê duyệt.
2.2. Giúp UBND thành phố thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp và chất lượng dịch vụ công phục vụ nhân dân.
2.3. Tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc phát động và tổng kết phong trào thi đua, bình chọn danh hiệu thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố.
2.4. Tham mưu cho UBND thành phố triển khai, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện các văn bản pháp luật, văn bản của cơ quan chức năng trên về công tác Tôn Giáo, Nội vụ, phối hợp các cơ quan chuyên môn, mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong việc vận động quần chúng nhân dân, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về Tôn giáo; Hướng dẫn, kiểm tra việc sữa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở thờ tự của các tổ chức Tôn giáo và giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác Tôn giáo.
2.5. Thực hiện các công tác thông tin, báo cáo, thống kê và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác chuyên môn của phòng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.
3. Cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ thành phố Pleiku bao gồm:
- 01 Trưởng phòng.
- 02 Phó trưởng phòng.
- 04 Chuyên viên.
- 02 Cán bộ hợp đồng nguồn Thành ủy.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png