CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

THƯ VIỆN

QĐ: Quyết định v/v quy định về phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 42/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: