You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Hướng dẫn: Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 01/2016

Số hiệu: Số 10 - HD/BTGTU Ngày ban hành: 28/12/2015
Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Thành ủy Loại văn bản: Hướng dẫn
Người ký: Nguyễn Tài Ngày hiệu lực:

Tải tập tin đính kèm