CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

THƯ VIỆN

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công điện 01/CĐ-UBND

V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19

01/01/2021

Thông báo 89/CATP

Thông báo thủ đoạn trôm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Pleiku

20/12/2020

Công văn 455/PTP

Chuyên mục hỏi đáp pháp luật tháng 12/2020

14/12/2020

Công văn 454/PTP

Đề cương tuyên truyền tháng 12 - Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo