CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

THƯ VIỆN

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ 906/QĐ-UBND

QĐ Về việc xác minh nội dung khiếu nại v/v dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Pleiku.

07/06/2018

Báo cáo 192/BC-UBND

BC công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018.