CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

THƯ VIỆN

Tờ trình: Tờ trình của UBND thành phố về việc sáp nhập xã ChưHDrông và phường Chi Lăng để thành lập đơn vị hành chính phường Chi Lăng mới thuộc thành phố Pleiku