GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN MỤC


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND THÀNH PHỐ, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
  - Giấy triệu tập Kỳ họp thứ SÁU - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ SÁU - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Công văn thay đổi thời gian Tổ chức Kỳ họp thứ SÁU - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Danh mục tài liệu Kỳ họp.
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg

images-(1).jpg
1 Chương trình Kỳ họp thứ SÁU - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
2 Phiếu chất vấn (dùng cho đại biểu HĐND). images-(1).jpg
3 Danh sách đại biểu phân tổ thảo luận Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3 images-(1).jpg
4 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Sáu- HĐND Thành phố, khóa XII. images-(1).jpg
5 Báo cáo của Thường trực HĐND về tình hình hoạt động 6 tháng đầu  năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. images-(1).jpg
6 Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. images-(1).jpg
7 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu của Thường trực HĐND Thành phố. images-(1).jpg
8 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (trong đó có Báo cáo nguồn dự phòng ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm 2022).
8.1  Phụ lục 1
8.2  Phụ lục 2
8.3  Phụ lục 3

 
images-(1).jpg

images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
9 Báo cáo tình hình tiếp công dân; thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. images-(1).jpg
10 Báo cáo tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. images-(1).jpg
11 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu.
11.1 cv 30 Cty cấp thoát nước (Kèm BC 609)
11.2  cv 145 Cty Điện (Kèm BC 609)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
12 Thông báo của Ủy ban MTTQVN Thành phố về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND. images-(1).jpg
13 Báo cáo của HĐND Thành phố về kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố từ năm 2020 đến năm 2021. images-(1).jpg
14
Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố vể kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn tiền sử dụng đất (80% được để lại) của UBND các xã, từ năm 2019 đến năm 2021.
images-(1).jpg
15 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. images-(1).jpg
16 Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn Thành phố từ năm 2020 đến năm 2021. images-(1).jpg
17 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. images-(1).jpg
18 Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.
18.1  Bảng Tổng hợp kèm Báo cáo

images-(1).jpg
 
images-(1).jpg
 
19 Báo cáo của Tòa án nhân dân Thành phố về tình hình công tác tòa án 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. images-(1).jpg
20 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. images-(1).jpg
21 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. images-(1).jpg
22 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND Thành phố năm 2023. images-(1).jpg
23 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Thành phố năm 2021.
23.1  Phụ lục kèm Tờ trình UBTP
23.2  NQ phê duyệt QT năm 2021
23.3  Phụ lục kèm NQ HĐND
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
24 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Thành phố.
24.1  PHỤ LỤC THEO Tờ trình
24.2  Dự thảo NQ Điều chỉnh KH 2021-2025 (1)
24.3  PHỤ LỤC THEO NQ
24.4  cv 1050 (kèm TT 294)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
25 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa Công viên Diên Hồng.
25.1  BC 244 (kèm TT số 298)
25.2  NQ CV DIên Hồng
25.3  cv 1044 (kèm TT 298)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
26 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (bên phải tuyến từ cầu đến số nhà 80; bên trái tuyến từ cầu đến hẻm 162 Trường Chinh).
26.1  NQ  Vỉa hè Ngô Gia Khảm
26.2  BC 240 (kèm TT 285)
26.3  cv 992 (kèm TT 285)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
27 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến cầu Ngô Gia Khảm).
27.1  NQ Vỉa hè Ngô Gia Khảm P Hội Phú
27.2  cv 991 (kèm TT 288)
27.3  BC 231 (kèm TT 288)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
28 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư bó vỉa, vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Lê Duẩn), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
28.1  NQ Bó vỉa, vỉa hè Nguyễn Tất Thành
28.2  BC 245 (kèm TT 301)
28.3  cv 1047 (kèm TT 301)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
29 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng).
29.1  NQ Chủ trương Mở rộng Đường Hoàng Văn Thụ
29. 2 
BC ĐX chủ trương đầu tư (kèm TTr 258)
29.3  cv 907 (kèm TT 258)
images-(1).jpg
images-(1).jpg

images-(1).jpg
images-(1).jpg
30 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa nhà làm việc Ủy ban Mặt trận và đoàn thể thành phố Pleiku.
30.1   Dự thảo NQ nhà làm việc UB Mặt trận
30.2  BC 246 (kèm TT 295)
30.3  cv 1049 (kèm TT 295)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
31 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường quy hoạch nghĩa trang thành phố - Hạng mục: Đường quy hoạch tuyến 2, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
31.1  NQ Đường nội bộ Nghĩa Trang
31.2  BC 232 (kèm TT 286)
31.3  cv 993 (kèm TT 286)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
32 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nhà bia tưởng niệm vinh danh cán bộ, chiến sỹ Đại đội Đặc công 90, Khu 9.
32.1  NQ Nhà bia tưởng niệm Đại đội Đặc công 90
32.2  BC 227 (kèm TT 257)
32.3  cv 906 (Kèm TT 257)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
33 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo Nhà Bia tưởng niệm Liệt sĩ tại xã Gào.
33.1  BC 233 (kèm TT 268)
33.2  NQ Nhà bia xã Gào
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
34 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp hệ thống máy chủ trung tâm và máy trạm tại Công an Thành phố. Lắp đặt 02 bộ camera tại Ngã tư Hai Bà Trưng - Lý Thái Tổ).
34.1  BC 234 (kèm TT 287)
34.2  cv 1028 (kèm TT 287)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
35 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp cơ sở vật chất nhà làm việc công an xã (Biển Hồ, An Phú, xã Gào, Tân Sơn, Diên Phú, Chư Ă, Ia Kênh, Trà Đa).
35.2  NQ_Nâng cấp CSVC nhà Làm việc CA xã
35.3  BC 235 (kèm TT 297)
35.4  cv 999 (Kèm TT 297)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
36 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Khu căn cứ chiến đấu giả định phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố và luyện tập chuyển trạng thái hàng năm.
36.1  BC 228 (kèm TT 266)
36.2  NQ_ Xây dựng căn cứ giả định
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
37 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trung tâm huấn luyện thành phố Pleiku; Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo nhà ở chiến sỹ thành nhà ở và làm việc; Nâng cấp, cải tạo hội trường thành nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự thành phố.
37.1  NQ_TTHL NHà làm việc cán bộ chiến sỹ
37.2  BC 230 (kèm TT 292)
37.3  cv 1000 (kèm TT 292)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
38 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng khán đài và đường băng phục vụ Lễ giao nhận quân, Lễ ra quân huấn luyện và các nhiệm vụ khác.
38.1  NQ Xây dựng khán đài và đường băng
38.2  BC 229 (kèm TT 302).
38.3  cv 994 (Kèm TT 302)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
39 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự phường Diên Hồng và các hạng mục khác.
39.1  NQ HĐND - điều chỉnh NQ Nhà BCHQS Diên Hồng
39.2  BC 236 (kèm TT 267)
39.3  NQ 81 (kèm TT 267)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
40 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn đường Sư Vạn Hạnh – đường Nguyễn Viết Xuân).
40.1  NQ ĐIều chỉnh Nguyễn Tri Phương (1)
40.2  BC 241 (kèm TT 296)
40.3  cv 1045 (kèm TT 296)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
41 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nguyễn Hữu Huân (đoạn đường Phan Đình Phùng – đường Lê Thị Hồng Gấm).
41.1  NQ điều chỉnh nguyễn Hữu Huân
41.2  BC 243 (kèm TT 299)
41.3  cv 1046 (kèm TT 299)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
42 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Chi Lăng (đoạn đường Phạm Văn Đồng – đường Tôn Thất Thuyết).

42.1  NQ trình điều chỉnh CHi Lăng
42.2  BC 242 (kèm TT 300)
42.3  cv 1048 (kèm TT 300)
42.4  NQ 153 (kèm TT 300)
42.5  NQ 231 (kèm TT 300)
images-(1).jpg

images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
43 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư Khu dân cư đường Hoàng Sa (nối dài) và vùng phụ cận, thành phố Pleiku.
43.1  NQ HĐND - Dừng Hoàng Sa
43.2  NQ 213 (kèm TT 262)
43.3  BC 237 (kèm TT 262)
43.4  cv 974 (kèm TT 262)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
44 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án: Hỗ trợ lát đá vỉa hè các tuyến đường: Hạng mục: Đường Hoàng Văn Thụ (Đoạn đường Hai Bà Trưng - đường Hùng Vương).
44.1  NQ HDND
44.2  BC 238 (kèm TT 265)
44.3  cv 975 (kèm TT 265)
44.4  NQ 129 (kèm TT 265)
images-(1).jpg


images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
45 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nguyễn Trãi (đoạn đường Tô Hiến Thành - đường Lý Thái Tổ).
45.1  NQ HDND TP - dừng đường Nguyễn Trãi
45.2  BC 45 (kèm TT 269)
45.3  BC 239 (kèm TT 269)
45.4 cv 977 (kèm TT 269)
45.5 NQ 164 (kèm TT 269)
45.6  Biên bản họp dân trang 1
45.7  Biên bản họp dân trang 2
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
46 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách Thành phố.
46.1  PHỤ LỤC KÈM THEO TTR
46.2  Dự thảo NQ điều chỉnh Kh 2022
46.3   PHỤ LỤC KÈM THEO NQ
46.4  cv 1039 (kèm TT 291)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
47 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Thành phố năm 2023.
47.1  Phụ lục kèm TT số 290 
47.2  NQ cho ý kiến KH 2023
47.3  PHỤ LỤC KÈM THEO NQ (5)
47.4  cv 1040 (kèm TT 290)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
48 Dự thảo Nghị quyết về tình hình triển khai kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.
48.1  Phụ lục kèm NQ KT-XH 6 tháng
images-(1).jpg
images-(1).jpg
49 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố. images-(1).jpg
50 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  HĐND Thành phố. images-(1).jpg
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png