GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN MỤC


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ hai HĐND THÀNH PHỐ, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy mời, Chương trình Kỳ họp thứ Hai - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
2 Giấy triệu tập, Danh mục tài liệu Kỳ họp.
Một số nội dung gợi ý thảo luận - Danh sách Tổ thảo luận - Phiếu chất vấn
images-(1).jpg
images-(1).jpg
3 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 images-(1).jpg
4 Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của UBND Thành phố images-(1).jpg
5 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 images-(1).jpg
6 Báo cáo tình hình tiếp công dân; thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 images-(1).jpg
7 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 images-(1).jpg
8 Thông báo của Ủy ban MTTQVN Thành phố về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND images-(1).jpg
9 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND Thành phố về việc xây dựng làng đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019 đến năm 2020 images-(1).jpg
10 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND Thành phố images-(1).jpg
11 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố images-(1).jpg
12 Báo cáo kết quả giám sát “Công tác phát triển quỹ đất và các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2019 đến hết năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku” images-(1).jpg
13 Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố về công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 2021 tại Kỳ họp thứ Hai HĐND Thành phố khóa XII images-(1).jpg
14 Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố tại Kỳ họp thứ Hai HĐND Thành phố khóa XII images-(1).jpg
15 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố images-(1).jpg
16 Tờ trình của Thường trực HĐND Thành phố và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 images-(1).jpg
17 Tờ trình của Thường trực HĐND Thành phố và dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND Thành phố năm 2022 images-(1).jpg
18 Tờ trình của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách Thành phố năm 2020 images-(1).jpg
19 Tờ trình của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 images-(1).jpg
20 Tờ trình của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Pleiku images-(1).jpg
21 Danh mục 139 Tờ trình của UBND Thành phố về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.
Phần 1 (từ 1-30)
Phần 2 (từ 31-60)
Phần 3 (từ 61-90)
Phần 4 (từ 91-120)
Phần 5 (từ 120-139)
images-(1).jpg
Phan 1.jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
22 Tờ trình của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Các phụ lục kèm theo
images-(1).jpg

images-(1).jpg
23 Dự thảo Nghị quyết về tình hình triển khai kế hoạch kinh tế, xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 images-(1).jpg
24 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố images-(1).jpg
25 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố images-(1).jpg
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png