GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN MỤC


THÔNG BÁO, BÁO CÁO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND thành phố năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 images-(1).jpg
2 Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 images-(1).jpg
3 Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 images-(1).jpg
4 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2019 images-(1).jpg
5 Thông báo của Ủy ban MTTQVN thành phố về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND images-(1).jpg
6 Báo cáo của HĐND thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười hai - HĐND thành phố, khóa XI images-(1).jpg
7 Báo cáo tình hình tiếp công dân, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu năm 2019 và nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020 images-(1).jpg
8 Báo cáo tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 images-(1).jpg
9 Báo cáo của HĐND về kết quả giám sát việc triển khai các công trình xây dựng cơ bản bằng vốn  ngân sách Nhà nước do thành phố quản lý từ năm 2016 đến 31/8/2019 images-(1).jpg
10 Báo cáo của Thường trực HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2405/KL-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh images-(1).jpg
11 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 images-(1).jpg
12 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thành phố năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 images-(1).jpg
13 Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND thành phố về kết quả giám sát công tác sắp xếp, bố trí các chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường và thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố images-(1).jpg
14 Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố về kết quả giám sát hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn thành phố từ năm 2017-2018 images-(1).jpg
15 Báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố về tình hình công tác xét xử năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 images-(1).jpg
16 Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 images-(1).jpg
17 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về công tác thi hành án dân sự năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 images-(1).jpg
18 Báo cáo của UBND thành phố trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri  images-(1).jpg

TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thành phố, khóa XI images-(1).jpg
2 Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố về việc thông qua phương án đầu tư chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm images-(1).jpg
3 Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và xây dựng images-(1).jpg
4 Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 quy định phân cấp nguồn thu, định mức phân bổ sự toán chi ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 cho các cơ quan, đơn vị, xã phường thuộc thành phố Pleiku images-(1).jpg
5 Tờ trình của UBND thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020 trong thời kỳ ổn định ngân sách (giai đoạn 2017-2020) đối với các cơ quan, đơn vị, xã phường thuộc thành phố images-(1).jpg
6 Tờ trình của UBND thành phố về việc đề nghị thông qua Dự toán ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020 images-(1).jpg
7 Tờ trình của UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách thành phố (giai đoạn 2016-2020) images-(1).jpg
8 Tờ trình của UBND thành phố về việc xin thông qua Kế hoạch đầu tư công ngân sách thành phố năm 2020 images-(1).jpg
9 Tờ trình của UBND thành phố về việc đề nghị thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh thành phố năm 2020 images-(1).jpg
10 Tờ trình của UBND thành phố về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố images-(1).jpg
11 Tờ trình của UBND thành phố về việc xin bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 images-(1).jpg

BÁO CÁO THẨM TRA

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố trình tại Kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố khóa XI images-(1).jpg
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố trình tại Kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố khóa XI images-(1).jpg

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Chương trình Kỳ họp thứ Mười hai - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 images-(1).jpg
2 Danh mục tài liệu images-(1).jpg
3 Danh sách đại biểu phân tổ thảo luận images-(1).jpg
4 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười hai - HĐND thành phố, khóa XI images-(1).jpg

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo Nghị quyết về thông qua Dự toán ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020 images-(1).jpg
2 Dự thảo Nghị quyết về các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh thành phố năm 2020 images-(1).jpg
3 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 images-(1).jpg
4 Dự thảo Nghị quyết quy định về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020 trong thời kỳ ổn định ngân sách (giai đoạn 2017-2020) đối với các cơ quan, đơn vị, xã phường thuộc thành phố images-(1).jpg
5 Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố images-(1).jpg
6 Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 images-(1).jpg
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông

Chung nhan Tin Nhiem Mang
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png