GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN MỤC


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND THÀNH PHỐ, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy mời, Chương trình Kỳ họp thứ Nhất - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
2 Giấy triệu tập, Danh mục tài liệu Kỳ họp. images-(1).jpg
3 Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
4 Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
5 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
images-(1).jpg
6 Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
7 Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 images-(1).jpg
8 Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 images-(1).jpg
9 Tờ trình về số lượng ủy viên, cơ cấu, thành phần 02 Ban của HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 images-(1).jpg
10 Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 images-(1).jpg
11 Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu các Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 images-(1).jpg
12 Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
images-(1).jpg
13 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
images-(1).jpg
14 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu  HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 images-(1).jpg
15 - Tờ trình về việc đề nghị cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố.
- Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025 của Thành phố.
images-(1).jpg
16 - Tờ trình về việc xin thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công ngân sách Thành phố năm 2021 (đợt 3).
- Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công ngân sách Thành phố năm 2021 (đợt 3).
images-(1).jpg

images-(1).jpg
17 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố images-(1).jpg
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png