CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

THƯ VIỆN

-: Bản đồ hành chính phường Chi Lăng

Số hiệu: - Loại văn bản: -
Nơi ban hành: UBND thành phố Người ký: UBND TP
Ngày ban hành: 28/08/2019 Ngày hiệu lực: