CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

THƯ VIỆN

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

- Danh mục

Danh mục tài liệu Kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố, khóa XI

11/07/2019

- Danh sách

Danh sách Đại biểu HĐND thành phố, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

11/07/2019

CT Chương trình

Chương trình kỳ họp

11/07/2019

Thông báo 04/TB-MTTQ-BTT

Thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019

08/07/2019

BC 108/BC-HĐND

Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

05/07/2019

BC 317/BC-UBND

Báo cáo của UBND thành phố về kết quả tiếp công dân; thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

04/07/2019