CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

THƯ VIỆN

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 628/BC-UBND

Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp Mười hai, HĐND Thành phố khóa XI

16/12/2019

Kế hoạch 10/KH- HĐPHPBGDPL

Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật (Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật An ninh mạng năm 2018)

16/12/2019

Quyết định Số 2441/QĐ-UBND

Quyết định V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban quản lý chợ Hoa Lư- Phù Đổng

02/12/2019

Công văn 2994/UBND-BTCD

v/v chấn chỉnh công tác tiếp công dân và tham