You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Văn bản của Thành ủy


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số 53 - HD/BTGTU 07/11/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2017
Số 51-HD/BTGTU 11/10/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa từ mùa mưa chuyển sang mùa khô
Số 52-HD/BTGTU 11/10/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2017
Số 146 - CV/BTGTU 18/09/2017 V/v gửi tài liệu truyên truyền về chuyến thăm Cộng hòa Inđônêxia và CH Liên bang Mianma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu thông tin nội bộ 18/09/2017 Tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm chính thức Cộng hòa In đô nê xi a và thăm cấp nhà nước Cộng hòa liên bang Mi - an - ma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đề cương tuyên truyền 18/09/2017 Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017
Số 50-HD/BTGTU 18/09/2017 Hướng dẫn Tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017
Số 49- HD/BTGTU 12/09/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2017
Số 48- HD/BTGTU 12/09/2017 Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017)
875/CV-BTGTU 21/08/2017 V/v gửi tài liệu tuyên truyền một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Số 47 - HD/BTGTU 28/07/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2017
Số 135- CV/BTGTU 28/07/2017 V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II
Thể lệ 28/07/2017 Thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II
61-KH/TU 03/07/2017 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020
Số 44-HD/BTGTU 12/06/2017 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Số 43-HD/BTGTU 01/06/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2017
Đề cương tuyên truyền 01/06/2017 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ
Số 123- CV/BTGTU 01/06/2017 V/v gửi đề cương tuyên truyền và bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Số 69-KH/TU 17/05/2017 Kế hoạch tổ chức "Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh " năm 2017
Số 609-CV/BTGTU 20/04/2017 V/v sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Số 39- HD/BTGTU 20/04/2017 HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017”
Số 37-HD/BTGTU 20/04/2017 HƯỚNG DẪN tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 115-CV/BTGTU 12/04/2017 Tuyên truyền hưởng ướng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4
Số 38- HD/BTGTU 07/04/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2017
56-KG/BTGTU 20/03/2017 Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Số 36- HD/BTGTU 09/03/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2017
Số 34-HD/BTGTU 23/02/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
Số 104-CV/BTGTU 23/02/2017 V/v bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền
Tài liệu 06/01/2017 Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đề cương tuyên truyền 06/01/2017 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907-09/02/2017)
Đề cương tuyên truyền 06/01/2017 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV
Số 28 -KH/TU 02/11/2016 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số 28-HD/BTGTU 01/11/2016 Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Tài liệu 31/10/2016 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu
Số 29-HD/BTGTU 31/10/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 11/2016
Số 27-HD/BTGTU 04/10/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2016
Số 26 - HD/BTGTU 04/10/2016 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)
DCTT 21/09/2016 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng
Thể lệ 22/08/2016 Thể lệ Cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình
Thể lệ 10/08/2016 Thể lệ Hội thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
Số 359-CV/BTGTU 10/08/2016 V/v gửi tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu; Việt Nam - Hàn Quốc
Số 24 - HD/BTGTU 05/08/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2016
76-CV/BTGTU 04/08/2016 Gửi tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu; Việt Nam - Hàn Quốc
Đề cương tuyên truyền 29/06/2016 Đề cương tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số 20 - HD/BTGTU 05/05/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2016
Đề cương 12/04/2016 Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2016
54-CV/BTGTU 11/04/2016 V/v gửi đề cương tuyên truyền Festival Huế 2016
Số 18 - HD/BTGTU 30/03/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2016
Đề cương tuyên truyền 25/03/2016 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập
47-CV/BTGTU 23/03/2016 V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Số 16-HD/BTGTU 10/03/2016 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số 13 - HD/BTGTU 28/01/2016 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 02 - 3 năm 2016
Tài liệu tuyên truyền 11/01/2016 Tài liệu tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc giữa Việt Nam - Campuchia
Tài liệu tuyên truyền 07/01/2016 Tài liệu tuyên truyền chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu từ ngày 23-27/12/2015
27-BC/TU 31/12/2015 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015
06-KH/TU 30/12/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
Đề cương 28/12/2015 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Số 10 - HD/BTGTU 28/12/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 01/2016
77-HD-BTGTU 14/12/2015 Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị
09-HD/BTCTW 14/12/2015 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ
Đề cương 27/11/2015 Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Số 09 - HD/BTGTU 26/11/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2015
24-CV/BTGTU 24/11/2015 Tài liệu tuyên truyền về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tài liệu 24/11/2015 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015)
Đề cương tuyên truyền 24/11/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2015)
Số 08-HD/BTGTU 24/11/2015 HƯỚNG DẪN tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Tài liệu 09/11/2015 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015))
Số 07-HD/BTGTU 29/10/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 11/2015
Đề cương truyên truyền 22/10/2015 Đề cương tuyên truyền 50 năm chiến thắng Plei Me
Số 17 - CV/BTGTU 21/10/2015 V/v tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội XV Đảng bộ tỉnh
Thông báo 21/10/2015 Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)
Số 03 - HD/BTGTU 28/09/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2015
04-KH/BTGTU 11/09/2015 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
01-KH/TU 10/09/2015 Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tp. Pleiku lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 02 - HD/BTGTU 03/09/2015 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2015
Số 01 - HD/BTGTU 30/07/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2015
Tài liệu 17/07/2015 Tài liệu tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Đề cương tuyên truyền 17/07/2015 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII
Số 153-HD/BTGTU 01/07/2015 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị nổi bật trong quý III năm 2015
Đề cương 01/07/2015 Đề cương tuyên truyền tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Số 152-HD/BTGT 01/07/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đề cương 01/07/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số 151-HD/BTGTU 01/07/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Số 150 - HD/BTGTU 26/06/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 7/2015
129-KH/TU 18/06/2015 KH tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
253-CV/BTGTU 08/06/2015 Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới
ĐC 03/06/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Số 147 - HD/BTGTU 01/06/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2015
Số 144 - HD/BTGTU 25/04/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2015
Số 142-HD/BTGTU 16/04/2015 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn quý II năm 2015
Số 141 - HD/BTGTU 09/04/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2015
Số 142-HD/BTGTU 09/04/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn quý II năm 2015
ĐC 09/04/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)
Đề cương 09/04/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2015))
Đề cương 30/01/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Pleiku- Gia Lai
Số 137 - HD/BTGTU 26/01/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 2-3/2015
Số 136 - HD/BTGTU 07/01/2015 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quý I năm 2015
Đề cương 07/01/2015 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và 70 năm thành lập Đảng bộ Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2015)
DCTT-QHKXIII 15/12/2014 Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
368-BC/TU 10/12/2014 Báo cáo Kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014)
369-BC/TU 10/12/2014 Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2014
DCTT-CCB 23/11/2014 Đề cương tuyên truyền: Hội Cựu chiến binh Việt Nam - 25 năm xây dựng và trưởng thành (1989 - 2014)
DCTT 23/11/2014 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân
Số 130 - HD/BTGTU 27/10/2014 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 11/2014
Tuyên truyền 26/10/2014 Tài liệu tuyên truyền 50 năm ngày anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hi sinh
214-CV/BTGTU 25/09/2014 Triển khai tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô
TLTT 25/09/2014 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014)
Số: 127 - HD/BTGTU 24/09/2014 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10/2014
126-HD/BTGTU 22/09/2014 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014)
TLTT 10/09/2014 Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận TQVN lần thứ VIII
210 - CV/BTGTU 08/09/2014 triển khai tuyên truyền Đại hội MTTQVN lần thứ VIII
Số: 123 - HD/BTGTU 29/07/2014 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 8/2014
Số: 124 - HD/BTGTU 29/07/2014 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
202-CV/BTGTU 16/07/2014 Sao gửi tài liệu kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII
107-KH/TU 14/07/2014 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
122-HD/BTGTU 14/07/2014 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày ký hiệp định Giơ - ne - vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 - 20/7/2014)
ĐC 09/07/2014 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15/9/1954 - 15/9/2014) và 85 năm ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929 - 03/12/2014)
120-HD/BTGTU 09/07/2014 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quý III năm 2014
Số 119-HD/BTGTU 07/07/2014 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15/9/1954 - 15/9/2014) và 85 năm ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929 - 03/12/2014)
Số 118 - HD/BTGTU 24/06/2014 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 7/2014
196-CV/BTGTU 20/06/2014 Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
87-KH/TU 19/06/2014 Kế hoạch Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, tuyên truyền biển, đảo và thông tin đối ngoại năm 2014
105-KH/BTGTU 19/06/2014 Kế hoạch tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014
830-CV/TU 07/03/2014 V/v khẩn trương chỉ đạo chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố
05-TT/TU 07/03/2014 Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn
Số: 75-KH/TU 26/09/2013 Kế hoạch Tham gia cuộc thi "60 năm - Âm vang Điện Biên (07/5/1954 - 07/5/2014)"
Số: 151-CV/BTGTU 29/08/2013 Gửi tài liệu tuyên truyền phòng chống đồng bào dân tộc thiểu số trốn sang Campuchia Thái Lan
Số: 73-KH/TU 28/08/2013 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Số: 72-KH/TU 28/08/2013 Kế hoạch Tổ chức học tập quán triệt và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)
Số 02-KH/BTC 22/08/2013 Kế hoạch về Tổ chức Hội thi kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2013
Số 03-QC/BTC 22/08/2013 Quy chế Hội thi kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2013
Số 123-CV/BTGTU 01/02/2013 Về việc chỉ đạo hoạt động văn hoá văn nghệ;đảm bảo trật tự an toàn giao thông Xuân Qúy Tỵ 2013
Số 03-CV/BCĐ 02/01/2013 Đôn đốc tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
Số: 01-TB/TU 09/03/2012 Thông báo thể lệ cuộc thi "Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác"
Số: 18-KH/TU 07/03/2012 Kế hoạch tổ chức cuộc thi về "những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác"
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai